ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษด้านล่าง

ร่วมงานกับเรา เติบโตไปด้วยกันกับเรา

เรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาทุกเรื่องของการสร้างบ้าน

Sales Architect

วันที่ประกาศ : 1 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดงาน : แนะนำผลิตภัณฑ์ แบบบ้านกับลูกค้า มีคอมมิชชั่นประจำเดือน ประจำไตรมาส ประจำปี

รายได้ 30,000 - 70,000 +++ (รายได้รวม Incentive)
 
1.หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • แนะนำผลิตภัณฑ์ แบบบ้านกับลูกค้า
 • เปิดการขาย การจองบ้าน และดำเนินการปิดสัญญา
 • ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
 • ปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO

2. คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีใจรักงานบริการ มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บ้าน และงานก่อสร้าง
 • รับเด็กจบใหม่ (หากเคยทำ part time งานขายและบริการมาก่อน ระหว่างเรียน)
 • รับผู้จบ สถาปัตถ์, ออกแบบตกแต่ง, สายงานที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป)
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายบ้าน เป็นพนักงานขายสายงาน Sales Architect จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคลิกภาพและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความมั่นใจในตัวเอง
 • มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ โน้มน้าว และจูงใจ
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบขับขี่
 • สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์ได้ (09.00-17.00 น.)

3. สวัสดิการ

 • บริษัทฯ มีคอมมิชชั่น ประจำเดือน, ประจำไตรมาส, ประจำปี (บางตำแหน่ง)
 • บริษัทฯ มีค่าตอบแทน ค่าน้ำมัน, สึกหรอ, ค่าตรวจงาน, รางวัลควบคุมงานตามเป้าหมาย (บางตำแหน่ง)
 • ประกันสุขภาพ/ ประกันชีวิต
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินกู้กรณีฉุกเฉิน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • โบนัส
 • เบี้ยขยัน
 • เงินช่วยเหลือในโอกาสต่าง ๆ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ปรับเงินเดือนประจำปี

ประวัติส่วนตัว

ประวัติครอบครัว

บิดา
มารดา
พี่น้อง 1
พี่น้อง 2
พี่น้อง 3
คู่สมรส

ข้อมูลการติดต่อ

บุคคลที่สามารถติดต่อต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

ข้อมูลการศึกษา

ประวัติการศึกษา 1
ประวัติการศึกษา 2
ประวัติการศึกษา 3

ข้อมูลการทำงาน

ประวัติการทำงาน 1
ประวัติการทำงาน 2
ประวัติการทำงาน 3

ข้อมูลการฝึกอบรม/การดูงาน

การฝึกอบรม/การดูงาน 1
การฝึกอบรม/การดูงาน 2
การฝึกอบรม/การดูงาน 3

ความสามารถด้านภาษา

พิมพ์ดีด

ความสามารถด้านการขับขี่

ลักษณะงานที่สนใจ

บุคคลอ้างอิง (ไม่ใช่ญาติหรือคนในครอบครัว)

ข้อมูลทั่วไป

ท่านมีโรคเรื้อรัง/โรคประจำตัวหรือไม่

ท่านเคยต้องโทษทางคดีอาญาหรือทางแพ่งหรือไม่ *

ท่านเคยถูกศาลตัดสินให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่ *

ท่านเคยมีประวัติถูกเลิกจ้างเพราะเหตุกระทำผิดมาก่อนหรือไม่ *

ท่านขัดข้องหรือไม่ หากบริษัทจะตรวจสอบประวัติการทำงานของท่าน *

ท่านมีประวัติแพ้ยาหรือไม่ *

ท่านมีประวัติการเจ็บป่วยในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา *

ท่านกำลังตั้งครรภ์อยู่หรือไม่ *

ท่านมีร่างกายทุพพลภาพหรือไม่ *

ท่านเสพสุราของมึนเมาหรือไม่ *

ท่านสูบบุหรีหรือไม่ *

ท่านมีญาติ/คนรู้จักในบริษัทฯหรือไม่ (ถ้ามีโปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล พนักงาน) *

ท่านเคยเป็นพนักงานในบริษัทฯหรือไม่ *

ข้อมูลเพิ่มเติม

แนบ Resume

Click or drag a file to this area to upload.

ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 1 MB ในรูปแบบ .jpg .gif หรือ .png
แนบรูป

Click or drag a file to this area to upload.

ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 1 MB ในรูปแบบ .jpg .gif หรือ .png