ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษด้านล่าง

ร่วมงานกับเรา เติบโตไปด้วยกันกับเรา

เรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาทุกเรื่องของการสร้างบ้าน

Branch Manager (ผู้จัดการสำนักงานขายสาขารามอินทรา)

วันที่ประกาศ : 6 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดงาน : บริหารการขาย และดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาพนักงานขายให้มีประสิทธิภาพ

รายได้ 50,000 - 100,000 (รายได้รวม Incentive)

สถานที่ปฏิบัติงาน : ถนน รามอินทรา แขวง รามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 (Map)

1.หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บริหารการขาย วางแผนและกำหนดกลยุทธ์การขายภายใต้นโยบายบริษัท
 • ควบคุมดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย และพัฒนาพนักงานขายให้มีประสิทธิภาพ
 • ติดตามความคืบหน้างานให้ลูกค้า สร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจต่อการให้บริการสูงสุด
 • ดูแลความเรียบร้อยของสำนักงานขาย
 • อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายและทำ ยอดขายตามเป้าหมายบริษัท
 • ปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO และปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้นเสมอ

2.คุณสมบัติ

 • เปิดกว้างทางด้านเพศไม่ได้จำกัด
 • อายุ 35-45  ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาดและบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการบริหารการขายหรือการตลาด อย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์บริหารทีมขาย
 • มีความสามารถในการคำนวณขั้นพื้นฐาน
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี ทักษะด้านการนำเสนอ โน้มน้าว และจูงใจ
 • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบขับขี่
 • สามารภปฏิบัติงานวันจันทร์-เสาร์ได้ (09.00-17.00 น.) หยุดวันอาทิตย์
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ได้รับวัคซีนป้องกันโควิดแล้ว

 

3. สวัสดิการ

 • บริษัทฯ มีคอมมิชชั่น ประจำเดือน, ประจำไตรมาส, ประจำปี (บางตำแหน่ง)
 • บริษัทฯ มีค่าตอบแทน ค่าน้ำมัน, สึกหรอ, ค่าตรวจงาน, รางวัลควบคุมงานตามเป้าหมาย (บางตำแหน่ง)
 • ประกันสุขภาพ/ ประกันชีวิต
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • เบี้ยขยัน
 • เงินช่วยเหลือในโอกาสต่าง ๆ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ค่าโทรศัพท์
 • ปรับเงินเดือนประจำปี

ประวัติส่วนตัว

ประวัติครอบครัว

บิดา
มารดา
พี่น้อง 1
พี่น้อง 2
พี่น้อง 3
คู่สมรส

ข้อมูลการติดต่อ

บุคคลที่สามารถติดต่อต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

ข้อมูลการศึกษา

ประวัติการศึกษา 1
ประวัติการศึกษา 2
ประวัติการศึกษา 3

ข้อมูลการทำงาน

ประวัติการทำงาน 1
ประวัติการทำงาน 2
ประวัติการทำงาน 3

ข้อมูลการฝึกอบรม/การดูงาน

การฝึกอบรม/การดูงาน 1
การฝึกอบรม/การดูงาน 2
การฝึกอบรม/การดูงาน 3

ความสามารถด้านภาษา

พิมพ์ดีด

ความสามารถด้านการขับขี่

ลักษณะงานที่สนใจ

บุคคลอ้างอิง (ไม่ใช่ญาติหรือคนในครอบครัว)

ข้อมูลทั่วไป

ท่านมีโรคเรื้อรัง/โรคประจำตัวหรือไม่

ท่านเคยต้องโทษทางคดีอาญาหรือทางแพ่งหรือไม่ *

ท่านเคยถูกศาลตัดสินให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่ *

ท่านเคยมีประวัติถูกเลิกจ้างเพราะเหตุกระทำผิดมาก่อนหรือไม่ *

ท่านขัดข้องหรือไม่ หากบริษัทจะตรวจสอบประวัติการทำงานของท่าน *

ท่านมีประวัติแพ้ยาหรือไม่ *

ท่านมีประวัติการเจ็บป่วยในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา *

ท่านกำลังตั้งครรภ์อยู่หรือไม่ *

ท่านมีร่างกายทุพพลภาพหรือไม่ *

ท่านเสพสุราของมึนเมาหรือไม่ *

ท่านสูบบุหรีหรือไม่ *

ท่านมีญาติ/คนรู้จักในบริษัทฯหรือไม่ (ถ้ามีโปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล พนักงาน) *

ท่านเคยเป็นพนักงานในบริษัทฯหรือไม่ *

ข้อมูลเพิ่มเติม

แนบ Resume

Click or drag a file to this area to upload.

ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 1 MB ในรูปแบบ .jpg .gif หรือ .png
แนบรูป

Click or drag a file to this area to upload.

ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 1 MB ในรูปแบบ .jpg .gif หรือ .png