ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษด้านล่าง

CAP+เทคโนโลยีเติมอากาศบริสุทธิ์ ป้องกันเชื้อโรค

CAP+ เทคโนโลยีควบคุมคุณภาพอากาศภายในบ้าน เสริมพัฒนาการด้านสมองและสติปัญญาของลูกน้อยและเด็กวัยเรียนรู้

 

เลี้ยงลูกยุคนี้ นอกจากให้เติบโตมามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์แล้ว ยังต้องมีพัฒนาการดีด้วยนะคะ โดยเฉพาะพัฒนาการทางด้านสมองและสติปัญญา ซึ่งเริ่มพัฒนาตั้งแต่วันนี้ อยากให้ลูกเป็นเด็กฉลาด สมองดี คุณพ่อคุณแม่สร้างได้!

นอกจากการดูแลด้านสุขภาพ ด้วยการให้ลูกน้อยได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนจากน้ำนมแม่และอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย ซึ่งช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและทำให้ลูกมีสุขภาพดี เจริญเติบโตสมวัยแล้ว การอยู่อาศัยใน "บ้าน" ที่มีสมดุลอากาศดี ก็มีส่วนสำคัญ ช่วยเสริมพัฒนาการด้านสมองและสติปัญญาของลูกน้อยและเด็กที่อยู่ในวัยเรียนรู้