ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษด้านล่าง

5 ความมั่นใจ สร้างบ้านกับแลนดี้ โฮม

คิดจะสร้างบ้านในยุคนี้ ความมั่นคงของบริษัทถือเป็นตัวชี้วัดที่สําคัญ แลนดี้ โฮม ศูนย์รับสร้างบ้านอันดับ 1 การันตีความมั่นใจ ต่อให้เศรษฐกิจซบ โควิด-19 ซ้ำ ก็ไม่เป็นอุปสรรค สร้างบ้านเสร็จทันตามที่กำหนดระบุในสัญญา

 

ในยุคที่สภาพเศรษฐกิจชะลอตัว และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในการจับจ่ายใช้สอย ทําให้คนที่ต้องการสร้างบ้านในยุคนี้เกิดความลังเลใจ ดังนั้นเพื่อเป็นการการันตีว่าสร้างบ้านแล้วได้บ้าน ความมั่นคงของบริษัทจึงถือเป็นตัวชี้วัดที่สําคัญ

ปัจจุบันนอกจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัทที่ดูน่าเชื่อถือแล้ว ผู้บริโภคยังสามารถตรวจสอบความมั่นคงของบริษัทก่อนตัดสินใจเลือกสร้างบ้านได้บนเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ DBD ซึ่งได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลทางการเงินของทุกบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เพื่อประกอบการตัดสินใจ

 

1. ทุนจดทะเบียนบริษัท

บริษัทที่มั่นคงควรมีทุนจดทะเบียนไม่ตํ่ากว่า 10% ของยอดรายได้ทั้งหมด หรือมากกว่านั้น เพื่อแสดงถึงความพร้อมของเงินทุนหมุนเวียนในการรองรับปริมาณงานที่เข้ามา เช่น หากมีรายได้ทั้งหมด 500 ล้านบาท ควรมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท

 

แลนดี้ โฮม ศูนย์รับสร้างบ้านครบวงจร อันดับ 1 มีความมั่นคงด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท สูงสุดในกลุ่มบริษัทรับสร้างบ้าน ถือเป็นตัวชี้วัดความมั่นคงของบริษัท ตลอดจนเป็นหลักประกันว่าบ้านทุกหลังของลูกค้าจะสร้างเสร็จตามกําหนดเวลา