ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษด้านล่าง

เทรนด์บ้านปี 2021 ตอบโจทย์การอยู่อาศัย

เทรนด์บ้าน 2021 ตอบโจทย์ทุกการอยูอาศัย พร้อมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมนําสมัยที่แลนดี้ โฮม เลือกนํามาใช้ประกอบกบการก่อสร้างบ้าน

จากการศึกษาพฤติกรรมการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิต หลังมรสุมโควิด-19 ของคนในยุคนี้ ทุกคนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการอยูอาศัยกันมากขึ้น กระแสรักสุขภาพและการหันมาดูแลตนเองก็มีมากขึ้น แลนดี้ โฮม เล็งเห็นถึงความสําคัญเหล่านี้ จึงคิดค้นละพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมา เพื่อตอบโจทย์การอยูอาศัยในรูปแบบต่างๆ แต่จะตอบโจทย์เรื่องอะไรบ้างนั้น มาดูกัน

 

อับดับ 1 เทรนด์ระบบอากาศบริสุทธ์ภายในบ้าน ตอบรับยุค PM 2.5

อากาศภายในบ้าน ลดฝุ่น PM2.5

แลนดี้ โฮม ตอบรับเทรนด์ระบบอากาศบริสุทธ์ภายในบ้าน ด้วยการคิดค้นระบบสมดุลอากาศที่ชื่อว่า CAP+ (Clean Air Positive Pressure) คือเทคโนโลยีสร้างสมดุลอากาศ ที่เหมาะสมต่อพัฒนาการด้านสมองและความคิด พร้อมลดมลพิษอันมีผลต่อระบบประสาทและสติปัญญาของลูกน้อย อีกทั้งยังมีคุณสมบัติมากมายที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยในยุคสมัยนี้อย่างมาก เช่น 

  • ช่วยลดระดับ CO2 รักษาระดับ O2 เพื่อพัฒนาการสมอง และการนอนหลับที่มีคุณภาพ
  • ลดมลพิษอย่างฝุ่น PM 2.5 อันส่งผลต่อระบบหายใจ กรองอากาศบริสุทธิ์ถึง 3 ชั้น
  • รักษาระดับอุณหภูมิภายในบ้านให้คงที่ และอากาศที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย และประหยัดพลังงาน 
  • สร้าง Positive Pressure หรือแรงดันอากาศบวกซึ่งเป็นหลักการเดียวกับห้องปลอดเชื้อ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> CAP+ 

 

อันดับ 2 เทรนด์บ้านสําหรับผู้สูงอายุ

บ้านสำหรับผู้สูงอายุ

Landy Home ให้ความสําคัญกับเทรนด์บ้านผ้สูงอายุจึงคิดค้น Landy Elder Care Bathroom เพื่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยเป็นสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ที่ต้องการความเอาใจใส่พร้อมกับการดูแลเป็นพิเศษ จึงทําให้แลนดี้ โฮม เราให้ความสําคัญในการสร้างบ้านและออกแบบ คัดสรรวัสดุ สุขภัณฑ์ในห้องนํ้า เพื่ออํานวยถึงความสะดวกและปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> Landy Elder Care Bathroom

 

อันดับที่ 3 เทรนด์บ้านเย็นอยู่สบาย

เทรนด์บ้านเย็นอยู่สบาย

ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนในปัจจุบันทําให้แลนดี้ โฮม มองเห็นปัญหาเรื่องอุณหภูมิภายในบ้านจึงคิดค้น นวัตกรรม Landy Home Cooling บ้านเย็นอยู่สบาย ที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยของทุกๆ ครอบครัว เนื่องจากอุณหภูมิความร้อนในประเทศไทยที่สูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในหน้าร้อน ส่งผลให้การสร้างบ้านในปัจุบันต้องคํานึงถึงการออกแบบ เลือกใช้วัสดุคุณภาพที่สามารถป้องกนแสงแดด และลดอุณหภูมิภายในบ้าน  

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> Landy Home Coolin

 

อันดับที่ 4 เทรนด์บ้านปลอดแมลงสาบ

เทรนด์บ้านปลอดแมลงสาบ

สุขอนามัยของสมาชิกในครอบครัว เป็นเรื่องที่สําคัญแลนดี้ โฮม จึงคิดค้น CP Design นวัตกรรมบ้าน ปลอดแมลงสาบ ที่ศึกษาข้อมูลวงจรชีวิตของแมลงสาบแล้วนํามาพัฒนาการจัดระบบสุขาภิบาลที่ทันสมัย เพื่อตัดวงจรชีวิตของแมลงสาบโดยไม่ใช้สารเคมี จนได้รับความไววางใจจากกลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์ ที่ให้แลนดี้ โฮม สร้างบ้านให้เสมอมา 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> CP Design


อันดับที่ 5 เทรนด์ระบบก่อสร้างบ้านแบบกึ่งสําเร็จรูป (Nova System)

ระบบก่อสร้างแบบกึ่งสำเร็จรูป เทรนด์สร้างบ้าน

คุณภาพของตัวบ้านเป็นสิ่งที่ควรใช้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุผลนี้แลนดี้ โฮม จึงนําระบบก่อสร้าง แบบกึ่งสําเร็จรูป Nova System ที่แลนดี้โฮมได้ร่วมศึกษาแล้วพัฒนามาจากญี่ปุ่น โดยนําโครงสร้างสําเร็จรูปที่ได้มาตรฐานจากโรงงาน ได้แก่ เสา, คาน, บันได มาประกอบในที่ดินของลูกค้า เพื่อมาตรฐานที่เหนือกว่าระบบก่อ สร้างเดิมๆ อีกทั้งยังย่นระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อให้คุณได้บ้านที่มีคุณภาพ เสร็จตรงเวลา ทั้งหมดนี้ทําให้แลนดี้ โฮม กล้ารับประกันโครงสร้างนานถึง 20 ปี 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> Nova System 

 

บ้านที่ตอบโจทย์ของการอยูอาศัยอย่างแท้จริง ต้องคํานึงถึงการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยสําหรับ แลนดี้ โฮม "บ้าน" ไม่ใช่แค่การสร้างบ้าน แต่คือการสร้างจุดเริ่มต้นของคําว่า "ครอบครัว" 

 

สร้างบ้าน สร้างดี แลนดี้โฮม

สาระน่ารู้ อื่นๆ