ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษด้านล่าง

ขอเลขที่บ้าน มีขั้นตอนอย่างไร

สร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนจะเตรียมขนของพร้อมย้ายเข้าอยู่ สิ่งสำคัญอย่างแรกที่เจ้าของบ้านมือใหม่ต้องดำเนินการนั่นก็คือ ขั้นตอนของการขอเลขที่บ้าน

รวมไปถึงการออกสมุดทะเบียนบ้าน เพื่อให้บ้านหลังใหม่นั้นถูกต้องตามกฎระเบียบนั่นเอง ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ต้องดำเนินการอย่างไร และเตรียมเอกสารอะไรบ้าง แลนดี้ แกรนด์ ได้นำมาฝากกันแล้ว ตามมาดูกันเลย

 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอเลขที่บ้าน 

1.เอกสารใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ท.ร.9) ฉบับจริง 

2.สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง (ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ได้รับมอบหมาย) ในกรณีที่ไม่สามารถมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้านได้ด้วยตนเองจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ รวมถึงพยานบุคคล จำนวน 2 คน ลงลายมือชื่อ หรือลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือข้างขวาในหนังสือมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วนทุกฉบับ จำนวน 1 ชุด
3.สำเนาเอกสารสิทธิ์แสดงการครอบครองที่ดินของบ้านที่ปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ เช่น โฉนดที่ดิน , น.ส.3 ,ส.ป.ก เป็นต้น
4.ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร หรือ  หนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง ฉบับจริง 

 

ขั้นตอนในการขอเลขที่บ้าน 

1.ยื่นเรื่องติดต่อขอเลขที่บ้าน และสมุดทะเบียนบ้าน พร้อมกับเอกสารให้ครบถ้วน ที่สำนักงานเทศบาล สำนักงานเขต ที่ว่าการอำเภอ หรือกิ่งอำเภอ

2. นายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ จะกำหนดเลขที่บ้านและสมุดทะเบียนบ้าน ให้แก่ผู้แจ้งภายใน 7 วัน กรณีปลูกสร้างบ้านในเขตเทศบาล และภายในเวลา 30 วัน กรณีปลูกสร้างบ้านนอกเขตเทศบาล

โดยขั้นตอนดังกล่าว จะต้องดำเนินการต่อนายทะเบียนในท้องที่ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ปลูกสร้างบ้านเสร็จ หากฝ่าฝืนถือว่าเป็นความผิด มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

สำหรับคนที่มีแผนคิดจะสร้างบ้าน แต่ไม่อยากวุ่นวายในแต่ละขั้นตอนอยู่ละก็ มาสร้างบ้านกับแลนดี้ โฮม เรามีบริการครบวงจร One Stop Service และสำหรับบ้านหรู 15 ล้านขึ้นไป ทาง แลนดี้ แกรนด์ ศูนย์รับสร้างบ้านหรู บริการระดับพรีเมียม เราพร้อมดูแลคุณอย่างมืออาชีพในทุกขั้นตอนเรื่องบ้านตั้งแต่การเลือกแบบบ้าน การยื่นขออนุญาตปลูกสร้าง ส่งมอบบ้าน ตลอดจนดำเนินการขอเอกสารเลขที่บ้านให้ครบ จบในที่เดียว 

 

สร้างบ้าน สร้างดี แลนดี้ โฮม

สาระน่ารู้ อื่นๆ